2019 HAYAL ÖTESİ
TASARIMLAR YARIŞMASI

Yarışmanın Konusu

01

Yarışma Teması:    Hayatları Değiştiren İç Mekanlar.

02

IFI’ın (Uluslararası İçmimarlar Federasyonu) 2019 yılı için belirlediği “Mekan Tasarlamak, Yaşamları Değiştirmek” (“Designing Spaces, Changing Lives”) temasından esinlenilmiştir.

03

BELENCO Kuvars Yüzeyler ve TMMOB İçmimarlar Odası İzmir Şubesi işbirliğince ilki düzenlenen iç mekan tasarım yarışmasıdır.Yarışmacıya Verilecek Belgeler

Belenco Kuvars Yüzeyler logosu , Belenco 2019 Kataloğu, TMMOB İçmimarlar Odası İzmir Şubesi logosu,
Belenco V-Ray Malzeme Kütüphanesi.
Belgeleri indirebilmek için oturum açmanız gerekmektedir.

Amacı

Günümüz, modern kuvars yüzey üretiminde Türkiye’de lider ve dünyada önemli bir konuma sahip olan Belenco Kuvars Yüzeyler Ürünleri’nin kullanım alanlarını zenginleştirmek, yaratıcı iç mekan tasarımlarını projelendirmek ve uygulamaya uygun hale getirmek olan yarışmada;
  • Ürün ve marka kimliğini desteklemek, kuvars yüzey sektörün de tasarımın önemini vurgulamak, tasarım fikrini teşvik etmek,

  • Ürünün içmimarlar tarafından daha yakından tanınması ve kullanılmasını sağlamak,

  • Ürünün içmimarlar elinde değişik kullanım alanlarının olabileceğinin gösterilmesi ve malzemenin tasarımlardaki potansiyelinin değerlendirilmesi,

  • Ürünleri uygulamaya uygun hale getirmek ve projelendirmek,

  • Tasarım açısından güçlü, üretilebilir, katma değeri yüksek, çevreye duyarlı, sürdürülebilir, yaratıcı ve özgün tasarımlar geliştirmek, ayrıca BELENCO Kuvars Yüzeyler’in iç ve dış piyasadaki konumunu anlayarak ürünleri yorumlamak,

  • Ürünün kalitesine, estetiğine ve sağlıklı oluşuna vurgu yapmak, gelişen çağdaş yapı kültürüne katkıda bulunmak,

  • Sosyal Sorumluluk bilincinin, geleceğin içmimarları ile buluşmasını sağlamak, içmimarlık mesleğinin önemini vurgulamak ve içmimar adaylarını sektör ile buluşturmak,

  • Öğrencilerin vizyonlarını yansıttıkları hayal ötesi tasarımlar ortaya çıkarabilecekleri bir platform oluşturmak,

  • Geleceğin içmimarlarının BELENCO Kuvars Yüzeyler ile yaptıkları nitelikli tasarımları ödüllendirmektir.

Katılım Koşulları

01

Yarışmaya katılmak isteyen öğrenciler, http://www.belencohayalotesitasarimlar.com/ sitesi üzerinden kullanıcı adı ve şifre girişi ile sisteme üye olmalıdırlar.

02

Yarışmaya katılacak her öğrenciden, http://www.belencohayalotesitasarimlar.com sitesi üzerinden yayınlanacak “Belenco İç Mekan Tasarım Yarışması Şartnamesi’ni” okuması, site üzerinden istenilen belgeler ve yarışmaya katılacak tasarım dokümanlarını eksiksiz yüklemeleri beklenmektedir.

03

Yarışmaya TMMOB İzmir İçmimarlar Odası’na bağlı bölge illerindeki (İzmir, Çanakkale, Balıkesir, Manisa, Muğla, Aydın, Uşak, Kütahya) her üniversitenin lisans ya da ön lisans öğrenimi gören öğrencileri katılabilir.

04

Katılımcılar için aranan özellikler aşağıda belirtilmiştir [Detay].

05

Yarışmaya katılım ücretsizdir.

06

Yarışmaya katılan her projede özgünlük ve daha önce başka bir yerde yayınlanmamış ya da başka bir yarışmaya katılmamış olması koşulu aranmaktadır.

07

Yarışmaya seçici kurul (jüri) üyelerinin, TMMOB İzmir İçmimarlar Odası Yönetiminin ve Belenco Kuvars Yüzey çalışanlarının birinci derece yakınlıkları olanlar katılamazlar. Ayrıca yarışmacılar, Belenco Kuvars Yüzey çalışanı olamazlar.

08

Yarışma süresince hiçbir yarışmacı seçici kurul (jüri) üyeleri, TMMOB İzmir İçmimarlar Odası Yönetimi ve Belenco Kuvars Yüzey çalışanları ile direk temasa geçemez. Proje ve yarışma ile ilgili tüm sorular, yarışma takviminde belirtilen sürede (soruların son iletilme tarihi) saat 17.00’ye kadar e-posta yolu ile info@belecohayalotesitasarimlar.com adresine ileteceklerdir. Soru sormak isteyenler elektronik postalarının konu bölümüne “Yarışma Sorusu” yazacaklardır. Süreç içindeki olası değişiklikler, ek bilgiler ve sonuçlar aynı web sitelerinde ilan edilecektir. Telefonla yapılacak soru amaçlı başvurulara yanıt verilmeyecektir.

09

Proje ve yarışma esaslarının tam ve eksiksiz yerine getirilmesi için yarışmaya katılacak her öğrencinin bu şartnameyi dikkatlice okuması gerekmektedir. Ayrıca tüm yarışmacıların http://www.belencohayalotesitasarimlar.com/ sitesi üzerinden yayınlanacak Yarışma Takvimi’ni takip etmeleri ve takvimde belirtilen tarihlere uymaları gerekmektedir.

10

Proje teslim süresini geçiren, belgelerini eksik-hatalı olarak http://www.belencohayalotesitasarimlar.com/ sitesi üzerinden sisteme yükleyen tüm yarışmacıların projeleri, jüri değerlendirme sürecine dahil edilmeyecektir.

11

Yükleme tarihleri arasında katılımcılar projeleri üzerinden sisteme giriş yaparak düzeltme yapabilirler.

12

Yarışmaya katılan öğrenciler, bu şartname hükümlerini kabul etmiş sayılırlar.

Detaylar

Takvim

Projelerin web’den yüklenmesi ve USB / CD’lerin kargoya teslim edilme ya da TMMOB İçmimarlar Odası İzmir Şubesi’ne elden son teslim tarihi: 17 Mayıs 2019
01 Yarışma şartnamesinin ilanı
03 Son teslim; projelerin web’den yüklenmesi ve USB / CD’lerin kargoya teslim edilme ya da TMMOB İçmimarlar Odası İzmir Şubesi’ne elden teslim tarihi
02 Soru sorma son tarihi ve yarışma için hazırlanmış projelerin sisteme yüklenmesinin başlaması
04 Yarışma sonuçlarının açıklanması ve ödül töreni
01 Yarışma şartnamesinin ilanı
02 Soru sorma son tarih ve yarışma için hazırlanmış projelerin sisteme yüklenmesinin başlaması
03 Son teslim; projelerin web’den yüklenmesi ve USB / CD’lerin kargoya teslim edilme ya da TMMOB İçmimarlar Odası İzmir Şubesi’ne elden teslim tarihi
04 Yarışma Sonuçlarının Açıklanması ve Ödül Töreni

Ödüller

3500

İkincilik Ödülü

5000

Birincilik Ödülü

2500

Üçüncülük Ödülü

Mansiyon I : 1000 TL
Mansiyon II: 1000 TL
Mansiyon III: 1000 TL
Jüri
Doç. Dr. Deniz HASIRCI İzmir Ekonomi Üniversitesi Öğretim Üyesi
Doç. Dr. Zeynep TUNA ULTAV Yaşar Üniversitesi Öğretim Üyesi
Dr. Elif ÖZDOĞLAR Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Öğretim Üyesi
Esra ARICI Belenco Kuvars Yüzeyler Ar-Ge Merkezi Koordinatörü
Alp ESİN Alp Esin İçmimarlık Kurucusu İçmimar
Tuna GÖKSEL Mimkare İçmimarlık Kurucusu İçmimar
Tülin GAZİ TMMOB İçmimarlar Odası İzmir Şube Başkanı

Yarışmaya katılan ve seçilen projeler, sonucun ilanından sonra TMMOB İzmir İçmimarlar Odası’nın belirleyeceği tarih ve mekanda sergilenecektir.

Sıkça Sorulan Sorular
Yarışmaya 18 yaşını doldurmuş, TMMOB İçmimarlar Odası İzmir Şubesi’ne bağlı illerdeki üniversitelerin İçmimarlık, İçmimarlık ve Çevre Tasarımı, Mimarlık ve Endüstriyel Tasarım lisans bölümü öğrencileri ve Meslek Yüksekokullarının iç mekan tasarımı bölümü öğrencileri katılabilir. Ancak, bireysel katılımcılar ve grupların takım liderleri içmimarlık öğrencisi olmak zorundadırlar.
Herkes en fazla 2 projede yer alabilir.
Böyle bir sınırlandırma yoktur.
Bireysel katılımcı ve takım lideri olmak için TMMOB İçmimarlar Odası İzmir Şubesi öğrenci üyesi olmak zorundadır.
Başvuru ve teslimler şartnamede belirtilen web sitesinden yapılmalıdır. Sonra da sözkonusu olan projeler, CD ya da USB olarak TMMOB İçmimarlar Odası İzmir Şubesi’ne teslim edilmelidir (son tarih şartnamede yazmaktadır). İnternette 72 dpi olan teslimler (proje senaryosu pdf, diğer teslimler jpeg), CD ya da USB’de 300 dpi olmalıdır (hepsi pdf).
Proje ve tasarımlarınızda BELENCO Kuvars Yüzeyler’in belirlediği ürünlerden en fazla 3 ürünü kullanabilirsiniz.
Katılan proje ve tasarımlar kesinlikle özgün olmalıdır. Bu yüzden daha önce bir yarışmaya katılmış ya da yayınlanmış projeler ile yarışmaya katılmak kesinlikle yasaktır.
Yarışmalacılar şartnamede geçen koşullara göre kendi rumuzlarını belirleyeceklerdir.
Yarışmaya sadece internet sitesi üzerinden başvuru yapılabilir.
Hayır. Üretim maliyetleri değerlendirmeyi etkilemeyecektir.
Takım başı hariç herkes farklı bölümlerden olabilir (mimarlık, endüstriyel tasarım ya da meslek yüksekokulu iç mekan tasarımı öğrencileri). Fakat içmimarlık öğrencilerinin toplam sayısı diğer bölüm öğrencilerinden fazla ya da eşit olmalıdır. (Örnek: 3 kişilik bir takımda 1 içmimarlık öğrencisi, 1 mimarlık öğrencisi ve 1 endüstriyel tasarım öğrencisi olabilir).
Hayır sadece A4 formatında pdf olarak hazırlanacaktır.
Yarışmacılardan istenen belgeler şartname madde VII ‘de belirtilmiştir.

Teslimde istenen belgelerden KVKK Aydınlatma/Bilgilendirme Formu ve Yarışma Taahhütnamesi imzalanıp, taratılarak pdf formatında sisteme yüklenmeli ve ıslak imzalı kopyası TMMOB İzmir İçmimarlar Odasına diğer başvuru belgeleri ile ile teslim edilmelidir.
Autocad ve 3d max dokümanlarının İçmimarlar Odası İzmir şubeye iletilmesi gerekmiyor. 1 ekip sadece 1 proje gönderebilir. Ekip başı değişirse eğer , odaya öğrenci kaydı olan ekip başı olmak şartı ile farklı proje gönderilebilir.
Öğrenci üye kaydı için evrakların elden, İcmimarlar Odası İzmir Şubeye teslim edilmesi zorunludur. Yarışma için üye kayıtları son gün tarihi 17 Mayıs 2019 saat 18.00 mesai bitimine kadardır.